Ahad, Mac 06, 2011

KONGRES GERAKAN MAHASISWA NASIONAL (KGMN II) 2011

KONGRES GERAKAN MAHASISWA NASIONAL (KGMN II) 2011

TARIKH : 12 MAC 2011 (SABTU)
MASA : 8.00 PAGI - 11.30 MALAM
TEMPAT : PUSAT KONVENSYEN KUIS, BANGI

HUBUNGI :

TAUFIK : 013-4061946
SHUKRI : 013-3676124

Rabu, Disember 15, 2010

MAHASISWA MASIH TIDAK BERSEDIA PRU13 - UMTODAY

Dis 11, Universiti Malaya : Seorang mahasiswa Universiti Malaya, Mohamad Izzuddin Hilmi Bin Mohamad Zaini menyatakan kebimbangan beliau melihat ‘trend’ mahasiswa yang seakan tidak bersedia menghadapi Pilihanraya Umum ke-13.

Menurut beliau, ‘trend’ tersebut disedari memandangkan peratusan mahasiswa yang sudah mendaftar sebagai pemilih amat rendah.

Beliau sebagaimana berkata mahasiswa seakan ketinggalan dalam menunaikan tanggungjawab mereka kepada negara.

Keterlibatan pengundi dalam pilihanraya bukan hanya sewaktu hari membuang undi tetapi perlu bertanggungjawab mendaftar sebagai pemilih bagi melayakkan diri kita menunaikan tanggungjawab tersebut.

Beliau yang merupakan mahasiswa tahun akhir Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya menyatakan sehingga kini mahasiswa yang telah mendaftar sebagai pengundi di kampus Universiti Malaya sendiri tidak melebihi 40 peratus.

“Dalam kehangatan kempen daftar pengundi diluar, mahasiswa di kampus masih tidak digerakkan kesedaran tersebut.”

Tambahnya,”Apa yang kita gusar, anak muda yang bijak pandai ini bakal tertinggal di pentas demokrasi negara dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia.”

Kini ramai yang menjangkakan Pilihanraya Umum ke 13 akan diadakan pada suku pertama tahun hadapan.

Jangkaan tersebut dikuatkan dengan beberapa ‘petunjuk’ seperti penundaan Himpunan Agung UMNO sehingga 18 bulan, kenaikan harga barang 4+1 yang dilaksanakan secara tergesa-gesa sebelum tahun 2011, Pilihanraya Dewan Undangan Negeri Serawak dan beberapa faktor lain.

Jika jangkaan Pilihanraya Umum dilaksanakan pada bulan Mac tahun hadapan adalah tepat, maka hanya penama-penama yang telah mendaftar dalam senarai pendaftar pemilih sehingga bulan Disember sahaja yang layak membuang undi.

Merujuk peruntukan yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan, mana-mana warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas diiktiraf layak mengundi.

“Mahasiswa adalah sebahagian dari pengundi-pengundi saluran satu (anak muda). Mahasiswa sebahagian besarnya buat pertama kali berpeluang untuk melaksanakan tanggungjawab ini.”, ujar Izzuddin.

“Selain individu, Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)mungkin boleh memainkan peranan ke arah melaksanakan usaha daftar mahasiswa-mahasiswa di kampus.”

“Mahasiswa juga perlu menggerakkan usaha ini, Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), JTK Kolej Kediaman malah persatuan-persatuan pelajar boleh bertindak sebagai pemudahcara membantu rakan-rakan mahasiswa mendaftarkan diri sebagai pemilih,” kata beliau sewaktu dihubungi.

Satu perkara lagi yang diberi perhatian oleh beliau adalah berkenaan pendaftar pemilih secara automatik.

Jika cadangan yang pernah dibentang di Dewan Rakyat diterima oleh kerajaan, setiap warganegara yang telah mencapai umur 21 tahun layak mengundi secara automatik tanpa perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu.

“Mahasiswa sangat bersetuju dengan cadangan tersebut. Walaupun setakat ini cadangan tersebut masih dibincangkan dan berkemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan pada PRU-13, kita berharap agar cadangan tersebut akan dapat dilaksanakan pada pilihanraya seterusnya.” – UMtoday.

Khamis, Ogos 26, 2010

SAMAN EKOR ATAU KEPALA?

Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Abdul Rahim Bakri dalam jawapannya kepada soalan Yang Berhormat Ahli Parlimen Ledang di Dewan Rakyat, Parlimen pada 24 Jun 2010 menyatakan seperti berikut:-

Datuk Abdul Rahim bin Bakri: Tuan Yang di-Pertua, Ahli Yang Berhormat, kita sedar tentang rungutan-rungutan ini tetapi seperti mana yang kita tahu bahawa ada dua jenis saman yang biasa kita kemukakan kepada pemilik-pemilik kenderaan iaitu saman yang pertama iaitu apabila saman itu diserahkan kepada pemandu tersebut dan ini adalah merupakan tanggungjawab mereka untuk membayar atau melunaskan saman tersebut.

Akan tetapi ada satu jenis saman lagi iaitu kita memberikan notis iaitu pihak polis biasanya mengeluarkan notis polis 170A iaitu Pindaan 3/2003 atau pihak JPJ akan mengeluarkan notis JPJ (P23) yang dikeluarkan di bawah seksyen 115 APJ187. Bagi kes yang kedua ini, yang ingin saya nyatakan di sini bahawa, mereka-mereka yang telah diberikan notis ini, mereka sepatutnya bertanggungjawab untuk mengemukakan atau bertemu dengan pihak-pihak seperti PDRM dan juga polis untuk memberikan respons kepada polis ini. Apabila mereka tidak memberikan respons terhadap polis ini maka tindakan boleh diambil ke atas mereka, ke atas tidak memberikan respons kepada notis tersebut. Oleh sebab itu mereka seperti mana yang diberikan recommendation yang telah dibuatkan oleh NKRA, maka kita boleh menyekat urus niaga sama ada pembaharuan lesen memandu ataupun pembaharuan road tax. Terima kasih.

Berdasarkan jawapan Timbalan Menteri tersebut saman boleh dikategorikan kepada dua (2) kategori iaitu :-

a) Saman yang diserahkan kepada pemandu tersebut.

b) Notis daripada Polis (Pol 170A) dan Notis daripada JPJ di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (APJ 1987)

Jawapan Timbalan Menteri Pengangkutan tersebut adalah salah dan jauh tersasar daripada peruntukkan undang-undang sedia ada. Timbalan Menteri Pengangkutan samada keliru atau telah dikelirukan oleh Penasihat Undang-Undang Kementerian berkaitan perkara ini. Atau pun Penasihat Undang-Undang tersebut memang tidak faham undang-undang justeru menasihatkan Timbalan Menteri dengan nasihat yang salah. Malang lah jika sebab kedua itu benar.

Mengikut peruntukkan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Saman ialah suatu arahan untuk hadir di Mahkamah yang dikeluarkan di bawah Seksyen 53 (1) APJ 1987.

Seksyen 53 Akta Pengangkutan Jalan 1987

Kuasa memerintahkan kehadiran di mahkamah

(1) Jika seseorang pegawai polis, warden lalu lintas atau pegawai pengangkutan jalan mempunyai alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa mana-mana orang melakukan suatu kesalahan terhadap Akta ini, dia boleh, sebagai ganti daripada membuat permohonan kepada mahkamah untuk mendapatkan saman, dengan serta-merta menyampaikan kepada orang itu suatu notis dalam borang yang ditetapkan memerintahkan orang itu supaya hadir di hadapan mahkamah Majistret yang berhampiran yang mempunyai bidang kuasa membicarakan kesalahan itu, pada masa dan tarikh yang dinyatakan dalam notis itu.

Berdasarkan peruntukkan ini, saman kategori pertama dalam jawapan Timbalan Menteri Pengangkutan adalah betul.

Kategori kedua dalam jawapan Timbalan Menteri di dalam Dewan Rakyat dengan jelas bahawa satu (1) lagi jenis saman ialah dengan memberikan notis Pol 170A dan Notis Seksyen 115 APJ 1987.

Notis dan Saman adalah dua (2) perkara yang berbeza. Notis adalah makluman mengenai sesuatu perlakuan kesalahan. Bagaimana Timbalan Menteri, PDRM dan juga JPJ boleh mentafsirkan notis sebagai SAMAN??? Seperti yang dijelaskan sebelum ini, saman ialah suatu arahan yang dikeluarkan mengikut Seksyen 53 APJ 1987.

Seksyen 115 APJ 1987

Kewajipan memberi maklumat dan penggunaan pernyataan sebagai keterangan

(1) Jika pemandu suatu kenderaan motor dikatakan atau disyaki melakukan suatu kesalahan berkaitan dengan pemanduan kenderaan motor—

(a) pemunya kenderaan motor itu hendaklah memberi apa-apa maklumat sebagaimana yang dia dikehendaki memberi oleh seorang pegawai polis, warden lalu lintas atau pegawai pengangkutan jalan mengenai identiti dan alamat orang yang telah memandu kenderaan motor itu pada masa atau lebih kurang pada masa kesalahan yang dikatakan itu, dan mengenai lesen atau lesen-lesen yang dipegang oleh orang itu, dan jika dia gagal berbuat demikian dalam tempoh tujuh hari dari tarikh maklumat itu dikehendaki daripadanya dia adalah melakukan suatu kesalahan melainkan dia membuktikan dengan memuaskan hati mahkamah, bahawa dia tidak mengetahui atau tidak boleh dengan usaha yang munasabah memastikan maklumat yang dikehendaki; dan

(b) mana-mana orang lain yang telah atau sepatutnya menjaga kenderaan motor itu hendaklah, jika dikehendaki seperti yang tersebut dahulu, memberi apa-apa maklumat yang dalam kuasanya untuk memberi, dan yang boleh menyebabkan pengenalan pemandu itu, dan jika, dalam tempoh tujuh hari dari tarikh maklumat itu dikehendaki daripadanya, dia gagal berbuat demikian, dia melakukan suatu kesalahan.

Peruntukkan Seksyen 115 (1) APJ 1987 ini adalah jelas menunjukkan bahawa ia adalah suatu notis yang bertujuan mendapatkan maklumat daripada pemilik kenderaan dan bukannya saman.

Bagaimana notis ini boleh dikira sebagai “SAMAN”? Apabila notis di bawah Seksyen 115 APJ 1987 ini dikeluarkan, dalam tempoh tujuh (7) hari maklumat tersebut perlu diberikan. Jika maklumat telah diterima, maka PDRM dan/atau JPJ hendaklah mengeluarkan “saman” di bawah Seksyen 53 APJ 1987 ke atas penama di dalam maklumat yang diterima tersebut. Kemudiannya saman di bawah Seksyen 53 APJ 1987 tadi perlulah diserahkan kepada penama yang dinyatakan di dalam maklumat tersebut supaya beliau hadir ke Mahkamah bagi menjawap pertuduhan. Jika tiada maklumat diterima dalam tempoh tujuh (7) hari tersebut, maka suatu saman di bawah Seksyen 53 APJ 1987 boleh dikeluarkan kepada pemilik kenderaan supaya beliau hadir menjawap tuduhan di Mahkamah. Kemudia, proses Mahkamah akan mengambil alih.

Apabila seseorang Orang Kena Saman (OKS) hadir di Mahkamah, pertuduhan akan dibacakan kepada beliau. Beliau (OKS) akan ditanya samada memahami pertuduhan dan kesannya. OKS boleh memilih samada hendak mengaku salah atas pertuduhan atau meminta dibicarakan.

Jika minta dibicarakan, maka Mahkamah akan menetapkan suatu tarikh Bicara bagi pihak Pendakwa membawa saksi mereka untuk membuktikan adanya kes prima facie ke atas OKS. Maka proses perbicaraan seperti biasa akan bermula sehingga selesai. Di sinilah prinsip undang-undang “presume innocent until proven guilty” terpakai. Pihak Pendakwa perlu membuktikan OKS melakukan kesalahan bukan OKS perlu membuktikan dia tidak bersalah.

Jika OKS mengaku salah, beliau akan diterangkan kesan pengakuan dan hukuman yang boleh dikenakan. OKS juga akan dibenarkan membuat rayuan meringankan hukuman sebelum Mahkamah menjatuhkan hukuman. Apabila Mahkamah menjatuhkan hukuman, maka OKS hendaklah menjalani hukuman tersebut. Hukuman boleh samada dalam bentuk denda atau penjara atau kedua-duanya sekali.

Apabila hukuman denda dikenakan maka, OKS hendaklah menjelaskan denda tersebut. Jika hukuman atau denda telah dijelaskan maka kes saman tersebut dianggap selesai. Jika denda tidak dibayar maka OKS akan dipenjarakan. Jika OKS selesai menjalani hukuman, maka kes saman tersebut selesai.

Adakah “Saman Ekor” itu adalah saman?

Pertama, jika yang diterima itu suatu notis di bawah Seksyen 115 APJ 1987, maka ianya bukanlah saman. Notis di bawah Seksyen 115 APJ 1987 ini kebiasaannya datang dengan tawaran kompaun. Tawaran kompaun adalah bagi mereka yang mengakui kesalahan, maka mereka boleh membayar jumlah kompaun yang ditawarkan. Tetapi jika mereka tidak mengakui kesalahan, maka kompaun tersebut tidak perlu dibayar. Jika kompaun tidak di bayar, maka proses seterusnya adalah dengan mengeluarkan saman di bawah Seksyen 53 APJ 1987.

Kedua, jika yang diterima itu adalah saman di bawah Seksyen 53 APJ 1987, maka ianya adalah saman yang sah. Penerima saman tersebut hendaklah hadir ke Mahkamah bagi menjawap pertuduhan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan di dalam saman tersebut. Kegagalan untuk hadir boleh menyebabkan waran tangkap dikeluarkan ke atas penerima saman tersebut.

Isu hangat dibicarakan sekarang adalah apabila kerajaan melalui JPJ menyenarai hitam pemilik kenderaan yang dikatakan mempunyai saman tertunggak.

Apakah saman boleh tertunggak? Jika kita mengikut prosedur saman seperti yang dinyatakan sebelum ini, maka kita akan jelas bahawa saman tidak akan dan tidak boleh tertunggak. Apabila saman itu telah diserahkan kepada OKS dan OKS telah hadir ke Mahkamah, samada dibicarakan atau mengaku salah, kes saman tersebut akan selesai. Tiada isu saman tertunggak.

Jika tidak tertunggak, kenapa Kerajaan, PDRM dan JPJ masih mengatakan ada saman tertunggak? Jawapan mudahnya kerana Kerajaan, PDRM dan JPJ tidak faham dan tidak mahu memahami kedudukan undang-undang yang digubal sendiri oleh Kerajaan. Alasan lainnya adalah Kerajaan mahu rakyat memberikan duit kepada kerajaan dengan cara mudah tanpa banyak soal. Sebenarnya apa yang dimaksudkan tertunggak oleh kerajaan itu adalah notis di bawah Seksyen 115 APJ 1987. Jumlah denda yang dikatakan tertunggak itu pula adalah jumlah tawaran kompaun yang ditawarkan di dalam notis di bawah Seksyen 115 APJ 1987 tersebut.

Jika mengikut undang-undang tiada saman boleh dikira tertunggak, bolehkah JPJ dan Polis menyenarai hitam kenderaan yang mempunyai notis “Saman Ekor”. Jawapannya telah diulas dengan panjang lebar oleh Yang Arif Hakim Datuk Abdul Aziz Rahim di dalam kes Leonard Lim Yaw Chiang vs Director of jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak [2009] 6 CLJ 280. Yang Arif telah mengulas seperti berikut :-

(1) The language in s. 17(1)(d) of the RTA should be given a strict and narrow interpretation to avoid injustice done to motorists in that the expression “outstanding matter or case with the RTD or the police relating to any contravention of or offence against the RTA or the CVLBA” should be confined only to a matter or case that has gone to court and in which the applicant had failed to appear to answer the charge on the offence or contravention for which the summons was issued, and also to a matter or case under investigation by the RTD or the police and pending the outcome of such investigation. In this case, there was no evidence that the 2nd respondent had satisfied himself that the applicant had been charged in a court of law for the offence stated in exh. L2 or whether the offence alleged had been proven in a court of law against the applicant. (paras 39 & 40)

(2) The exercise of discretion by the 2nd respondent not to issue the motor vehicle licence to the applicant in respect of the said vehicle had violated the principle of “Wednesbury unreasonableness”. In public law, it is one of the well recognised grounds upon which a decision of a public decision-maker may be challenged in the courts. The recent trend of cases applying the “Wednesbury unreasonableness” principle in judicial review shows that it is not confined only to the examination of the process of decision-making but also to the merits of the decision. (para 44)

(4) The blacklisting of the applicant was tantamount to compelling the applicant to admit to the alleged offence and pay the compound. This conclusion seemed to have the support of the Federal Counsel when she told the court that the purpose of s. 17(1)(d) of the RTA is to ensure that a person issued with a traffic summons pays the summons. Clearly, therefore, such purpose of the statutory provision would be an affront to the basic principle of criminal law that a person is presumed innocent until proven guilty. (para 47)

(5) Under s. 15(1) of the RTA usage of a motor vehicle on public roads requires a motor vehicle licence, and sub-s. (4) of the same section makes it an offence for using or permitting to be used a motor vehicle without a motor vehicle licence. Therefore, to deny a person a motor vehicle licence to which he is entitled upon complying with the requirements of the law is to deny the person the use and enjoyment of his motor vehicle. Such denial would also be in contravention of art. 13 of the Federal Constitution, under which a person cannot be deprived of his or her property except in accordance with the law. The meaning of deprivation in art. 13 should be interpreted liberally and broadly to include any act that would deprive a person of the use and enjoyment of his property.(paras 48, 49 & 50)

(6) Reading s. 17 of the RTA as a whole, it should be implied in s. 17(1)(d) that an applicant that has been blacklisted and refused a motor vehicle licence should also be notified of the blacklisting and refusal and be accorded an opportunity to make representation to the licensed registrar. This is pertinent because the blacklisting is done mechanically without any inquiry. It all depends on whether an applicant’s name appears in the RTD’s computer system as a person who has an outstanding matter or case with the RTD or police in relation to a contravention of or an offence against the RTA or CVLB. (para 55)

(7) Thus, the decision of the respondents to blacklist the applicant and not issue him with a licence for the said vehicle was not only unreasonable but also unlawful. (para 56)

Initipati penghakiman tersebut seperti berikut :-

a) Perkara-perkara yang belum selesai hanyalah apabila sesuatu perkara itu dibawa ke Mahakamah dan orang yang didakwa gagal menjawap pertuduhan.

b) Menyenarai hitam pemilik kenderaan adalah suatu tindakan memaksa pemilik mengakui kesalahan dan membayar kompaun sedangkan kesalahan perlu dibuktikan di Mahkamah.

c) Menyenarai hitam pemilik kenderaan tanpa membuktikan kesalahan adalah bertentangan dengan prinsip “seseorang dianggap tidak bersalaha melainkan dibuktikan bersalah”.

d) Menafikan lesen kenderaan adalah penafian penggunaan harta peribadi. Ini bertentangan dengan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan yang melarang mana-mana orang mengahalang orang lain menggunakan harta mereka.

Harapan agar tulisan ini dapat menjelaskan dan menerangkan kekaburan. Wallahu’alam.

Zulhazmi Shariff,

Penasihat Undang-Undang

Jawatankuasa Kempen Anti Saman Ekor (KASE)

25/08/2010

15 Ramadhan 1431H

Sumber: Harakahdaily

Isnin, Julai 26, 2010

KENANGAN MANIS BERSAMA ADIK-ADIK SIS & TA'AYAH


Pada 23 hingga 25 Julai lalu, saya berkesempatan menyertai program anjuran PBPSISTA (Persatuan Bekas Pelajar Sek. Izzuddin Shah & Raja Perempuan Ta'ayah).

Program yang dinamakan sebagai Program Motivasi Pembentukan Identiti Muslim dianjurkan khusus untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM.

Program yang julung kali diadakan ini menjemput bekas-bekas pelajar SISTA tahun 2005 sebagai tenaga penggerak dan fasilitator kepada peserta.

Bertempat di Teluk Dalam Resort, Pulau Pangkor, program ini bukan sahaja menjadi kenangan manis kepada para peserta, namun turut dirasai oleh kami selaku bekas pelajar SIS & Ta'ayah tingkatan 5 tahun 2005.

Setelah hampir 5 tahun meninggalkan alam persekolahan malah ada yang terputus hubungan antara kami sebelum ini, kesempatan berkumpul semula pasti menggamit memori kisah-kisah hidup asrama dahulu.

Disini saya lampirkan gambar-gambar kami sewaktu program:


(Sesi Brainstorming sesama Fasilitator)


(Barisan fasilitator sempat mengabadikan kenangan bersama penceramah motiwasi terkenal Dr. H.M Tuah Al-Haj)


(Bergambar bersama salah seorang penceramah,Ustaz Zamri 'Mari Mengaji')


(Gambar bersama peserta sewaktu LDK dijalankan)


(Merakam kenangan bersama fasilitator yang terdiri dari batch SPM 2005 SIS & Ta'ayah)


(Menang tempat ketiga keseluruhan. Gambar berlatarbelakang permandangan indah Pulau Pangkor )


(Bergambar sebelum pulang di Jeti ke Pulau Pangkor. Memori yang tidak dapat dilupakan)

Ahad, Julai 18, 2010

PROGRAM KMK BERSAMA MASYARAKAT MERIAH..


Hari ini saya berasa sangat seronok. Sekali lagi saya dan beberapa orang penggerak Komuniti Mahasiswa Kerinchi (KMK) berjaya menjalankan aktiviti bersama masyarakat di Pangsapuri Pantai Permai.

Hampir 100 kanak-kanak yang menyertai program SMART SOLAT kali ini. Program anjuran Jawatankuasa Penduduk Setempat mengundang kami sebagai tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak warga pangsapuri ini.

Program yang kini masuk siri ke lima mendapat respon yang amat menggalakkan dari masyarakat setempat. Sememangnya ini merupakan hasrat kami untuk mewujudkan hubungan baik antara mahasiswa-mahasiswa yang tinggal sekitar Lembah Pantai untuk bersama-sama menyumbang bakti kepada masyarakat sekeliling.

Ini adalah secebis usaha yang mampu kami tabur sebagai tanggungjawab Fardhu Kifayah yang terletak ke atas bahu kami. Kepuasan melihat peserta memberi respon yang baik serta kefahaman yang jelas sudah cukup bagi kami mengukir senyuman.

Insya-allah akan ada banyak lagi program-program yang menyusul,. Kami mengalu-alukan lebih ramai rakan-rakan luar kampus juga yang berada di dalam kolej kediaman untuk serta bersama-sama kami.

Di sini saya sertakan gambar-gambar kemeriahan program yang telah dianjurkan. Ibarat kata pepatah, sekeping gambar mampu bercerita seribu kisah.

Sekadar itu yang sempat saya coretkan. Insyaallah kita harapkan Komuniti Mahasiswa Kerinchi (KMK) ini akan mampu terus menarik lebih ramai mahasiswa menyertainya,..

Umpama tema KMK yang biasa diungkap>>>

KMK.. " KITA ADALAH KELUARGA "


Gaya selamba Ustaz Taufiq menyampaikan ceramah dan tunjuk ajar amat menghiburkan...


Mengapa muka semua masam?.. Ada apa-apa yang tidak faham?..

Sejuk hati ibubapa melihat anak-anak mereka belajar kelas fardhu ain. Ibubapa juga bersama-sama membantu menyediakan juadah makan tengahari

Dihujung sana dua orang penggerak KMK dari siswi,. Ustazah Atiqah & Ustazah Afifah..


Slot Khas:.. Aktiviti mengurut badan sahabat,. Ukhwah lah katakan,. (^_^)


Selepas ceramah adik-adik dibahagikan mengikut Fasilitator.


Ustaz Zahiruddin; action depan kamera..

Seronok bersama adik-adik..


Gelagat Ustazah Atiqah,. Semua peserta minat dengan gaya penyampaiannya..


Senyum Adik-adik,.. S.E.N.Y.U.M..!!


Amali Solat yang dipantau oleh Ustaz2 jemputan..


Majlis Wida',. Sempat bergambar dengan adik-adik..

Cuba teka mengapa Ustaz Zahir tersenyum?


Kemeriahan makan tengahari bersama... Sajian yang menyelerakan,.. Amin


Kerana kamera,Ustaz Taufiq berada di situ,.. Jangan Marah.. huhu


Adik-Adik perempuan makan dengan khusyuknya,.. Nyum2x

Jumaat, Julai 16, 2010

MENGENALI MALAYSIAKU...


Saya ingin berkongsi sebuah buku dengan pembaca-pembaca blog IB_ADHAM. Sebuah buku yang amat menarik untuk ditelaah dan diambil manfaat daripadanya.

Buku diatas bertajuk MALAYSIA; ASAS PEMBINAAN NEGARA BANGSA, INSTITUSI PEMERINTAHAN DAN LAMBANG KEBANGSAAN. Buku yang mengupas identiti Negara Malaysia dari sudut yang ilmiah berteraskan Perlembagaan Malaysia.

Buku ini ditulis oleh Datuk Chamil Wariya yang perupakan salah seorang penulis di Mingguan Malaysia. Datuk Chamil Wariya merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia (MPI), Kuala Lumpur dan merupakan bekas pengarang urusan TV3, bekas wartawan Utusan Melayu , Suara Rakyat dan Suara Merdeka. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah sambilan di Universiti Malaya Kuala Lumpur pada tahun 2007.

Buku ini saya jumpa secara kebetulan apabila saya bersama adik saya pergi ke sebuah pameran buku di The Mines Resort 2 bukan yang lalu. Nyaris sahaja saya pulang dengan tangan kosong apabila tiada satu pun dari ribuan buah buku yang dipamerkan berjaya menambat hati saya. Namun mungkin sudah menjadi rezeki, buku putih ini berjaya saya miliki dan memberi kegembiraan serta kepuasan dalam hati saya.

Sudah lama saya mencari buku seperti ini. Dalam setahun ini buku-buku yang saya beli agak berat dari segi tajuknya. Saya mula menukar minat membaca dari buku-buku Gerakan Islam, Hukum-hakam Fiqh dan lain-lain jenis buku yang pernah memenuhi rak meja buku saya kepada satu bentuk penulisan yang kritikal.

Buku setebal 365 muka surat ini menceritakan seta mengupas ‘Malaysia’ secara hitam putih. Tulisan yang saya kira baik dan perlu menjadi bacaan wajib bagi sesiapa yang cintakan negara Malaysia.

Disini saya tuliskan tajuk-tajuk perbincangan yang telah diolah secara menarik dalam buku ini. Secara asas buku ini dipecahkan kepada 3 sub-tajuk utama:-

A) ASAS PEMBINAAN NEGARA BANGSA

1) Permasyhuran Kemerdekaan

2) Persekutuan Tanah Melayu

3) Penubuhan Malaysia

4) Darjat Istimewa Sabah dan Sarawak

5) Penarikan Diri Brunei dari gagasan Malaysia

6) Penyingkiran Singapura.

7) Perlembagaan Persekekutuan

8) Demokrasi Berparlimen

9) Raja Berpelembagaan

10) Kontrak Sosial

11) Kewarganegaraan

12) Kebebasan Asasi

13) Pilihan raya

14) Ekonomi

15) Kedudukan Geografi Malaysia

16) Kkomposisi Penduduk

17) Melayu dan Bumiputera – Tarif Perlembagaan

18) Komposisi Penduduk

19) Hak Istimewa Melayu dan Bumiputera

20) Ketuanan Politik Melayu

21) Asal Usul Bukan Melayu

22) Dasar Ekonomi Baru

23) Bangsa Malaysia

24) Wawasan 2020

25) Islam Hadhari

26) 1 Malaysia


B) INSTITUSI PEMERINTAHAN

1) Yang dI-Pertuan Agong

2) Majlis Raja-Raja

3) Sultan dan Yang di-Pertua Negeri

4) Dewan Rakyat dan Dewan Negara

5) Perdana Menteri dan Jemaah Menteri

6) Menteri Besar dan Ketua Menteri

7) Dewan Undangan Negeri

8) Badan Kehakiman

9) Pemerintahan Darurat – MAGERAN

10) Kerajaan Sementara

11) Suruhanjaya Pilihan Raya

12) Perkhidmatan Awam

13) Kerajaan Tempatan


C) LAMBANG KEBANGSAAN

1) Agama Persekutuan

2) Bahasa Kebangsaan

3) Rukun Negara

4) Jalur Gemilang

5) Lagu Kebangsaan

6) Ringgit Malaysia

7) Darjah Kebesaran

8) Hari Kemerdekaan

9) Pusat Pentadbiran Persekutuan

10) Perayaan Kebangsaan

11) Pakaian Kebangsaan

12) Hari Malaysia

Ini adalah tajuk-tajuk yang dikupas dalam buku tersebut. Untuk memahaminya dengan lebih mendalam selalunya saya memerlukan PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN sebagai rujukan terhadap kupasan yang dibuat.


Antara persoalan serta fakta yang menarik yang saya dapai dalam buku ini ialah:

· Adakah benar kenyataan bahawa Akta Universiti & Kolej Universiti, Akta Polis, Akta Percetakan, Akta Hasutan dan beberapa akta lain bercanggah dengan Hak Asasi yang telah digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan seperti yang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat?

· Adakah benar Malaysia hari tidak seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan 53 tahun lalu?

· Majlis Eksekutif, Badan Kehakiman dan Judisiari; adakah benar-benar terpisah atau realitinya ketiga-tiga badan ini telah dikuasai oleh Majlis Eksekutif.

· Datuk Rais Yatim mengatakan bahawa Jemaah Menteri yang ada di Malaysia jauh lebih berkuasa dari Jemaah Menteri di Britain hari ini. Adakah ini benar?

Buku diatas akan menjawab soalan-soalan tersebut dan menerangkan apakah Malaysia yang ada pada hari ini.